Usługi BHP. Przemyśl, podkarpackie. Tel. 600 34 35 36.

Idź do spisu treści

Menu główne

Witamy na stronie Fachowca BHP

Każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy, zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Niedopełnienie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Ustawa z 26 czerw ca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego