P I A S K O W A N I E     
                                                
                Usuwanie rdzy i starych powłok z metalu 
      Przed piaskowaniem
   ( kliknij, aby powiększyć )
 
       Po piaskowaniu
  Piaskowanie. Mokra 157, k. Jarosławia. Tel. 0-693-780-677.       Zapraszamy